portfolio > Polaroid series

Bottles on Windowsill
Bottles on Windowsill
chromogenic print
2x3 inches
2002

Polaroid series