portfolio > Polaroid series

Vase
Vase
chromogenic print
2x3 inches
2002

Polaroid series