portfolio > Polaroid series

Decanter
Decanter
chromogenic print
2x3 inches
2002

Polaroid series