portfolio > Polaroid series

Englishman
Englishman
chromogenic print
2x3 inches
2002

Polaroid series